Bestuursvergaderingen van september 2023

Gepubliceerd op 20 september 2023 om 15:43

Het nieuwe loopseizoen is van start gegaan en ook het bestuur is afgelopen dinsdag weer aan de slag gegaan. We wisten toen nog niet wat er boven ons hoofd hing met de situatie rondom onze ATLETIEKBAAN. Er is een kans, dat de baan blijft, maar de race is nog niet gelopen. De gemeente gaat met ons nog in gesprek.

 

De club is van de leden en daarom lijkt het ons goed om jullie te informeren wat we met elkaar besproken en besloten hebben:

- We gaan een ACTIVITEITENKALENDER opstellen voor het komende seizoen. We willen meer onderlinge wedstrijdjes organiseren zoals de run-bike-run, een biatlon, een coopertest en vul zo maar verder aan. Daarnaast willen we ook meer aan regionale evenementen meedoen, zoals de Florijnloop, de Henschotermeergames of de Koude Polderloop. Hebben jullie nog ideeën? Een mud-run bijvoorbeeld of een klokloop? Laat het ons weten, want dergelijke laagdrempelige evenementen versterken de band.

- We gaan meer aan PROMOTIE doen om meer mensen voor onze club warm te maken. Hierdoor hebben we tweemaal geadverteerd in de Bunschoter en zullen we tijdens het seizoen steeds (gratis) nieuwsberichten en foto’s insturen zodat we beter zichtbaar worden.

- We gaan aan de slag met CLUBKLEDING. We gaan onder de leden de belangstelling peilen en daarna willen we nieuwe shirts bestellen. Ook hiermee willen we ons gezicht meer laten zien.

- We hebben ons aangesloten bij de clubactie van de Vomar. 

- We hebben op dit moment GEEN EVENEMENTENCOMMISSIE. Dit is zorgelijk want zonder een evenementencommissie kunnen we GEEN EEMMEERLOOP organiseren. Binnenkort zal een brandbrief aan alle leden worden verstuurd.

- De jaarcijfers van het afgelopen seizoen zijn klaar en een concept-begroting voor het komende seizoen is gedeeld met het bestuur. Op 24 oktober willen we een LEDENVERGADERING houden om onder andere deze cijfers met jullie te bespreken.

- Er is een nieuwe WEBSITE opgezet door Maurice Smeele en Wim Bos, de website is gemakkelijker in gebruik en zal de komende tijd verder worden aangevuld.

- Ons clubgebouw: met de rugbyclub zijn afspraken gemaakt over het gebruik van onze kleedkamers. Via de app zijn jullie hierover geïnformeerd.

- Het andere deel van het clubhuis heeft weer een goede SCHOONMAAKBEURT nodig. We zouden het liefst zien dat een paar vrijwilligers of vrijwilligsters een paar keer paar jaar deze taak op zich wil nemen.

- Voorstel voor de ledenvergadering van 24 oktober om de naam te wijzigen in: LOOPGROEP QUO VADIS i.p.v. trimvereniging.

 

Hartelijke groeten van het bestuur