Vergadering commissie samenleving

Gepubliceerd op 8 september 2023 om 14:10

Het voltallige bestuur was gisteravond aanwezig bij de Vergadering Commissie Samenleving 07-09-2023. Jos van Diermen maakte namens Quo Vadis gebruik van het Spreekrecht Burgers, om de visie van Quo Vadis onder de aandacht te brengen. Hij was om 7:35 uur al aan de beurt.

 

Ons verhaal kun je zien vanaf de 13e minuut in bijgaande stream: https://bunschoten.raadsinformatie.nl/vergadering/1028277 en in bijgaande tekst. In totaal duurde de behandeling van "sport" bijna twee en een halfuur!

De commissie besloot de zgn visienota Sportaccommodaties en het Raadsvoorstel in de gemeenteraad te behandelen. De coalitiepartijen (VVD, CDA en CAP) zijn voor behandeling daarvan. ChristenUnie en SGP stemden tegen de behandeling, m.n. omdat ze het deel over De Vinken onvoldoende onderbouwd vinden. Besluitvorming vindt later plaats. Toegezegd is, dat er overleg zal plaats vinden met Quo Vadis.

Wat is een commissievergadering? 

Tijdens commissievergaderingen kunnen raadsleden technische en feitelijke vragen stellen om informatie te verkrijgen. Het politieke debat hierover wordt in de raadsvergadering gevoerd. De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen.