Coopertest

Een Coopertest is een fysieke fitheidstest waarbij je gedurende 12 minuten zo ver mogelijk rent of jogt. Het meet je aerobe uithoudingsvermogen en wordt vaak gebruikt om je cardiovasculaire conditie te beoordelen. De afstand die je binnen die tijd aflegt, geeft een indicatie van je algehele uithoudingsvermogen en conditie

De test wordt meestal uitgevoerd op een atletiekbaan of een ander gemeten parcours, zoals een rechte weg.

 

.