BELANGRIJKE INFORMATIE BEGELEIDERS


In verband met de veiligheid heeft de organisatie besloten om de fietsbegeleiding pas vanaf het "Stoomgemaal" in te laten gaan! Dit omdat er erg veel hinder is voor de lopers tijdens de start vanuit het centrum. (de opstelplaats voor de fietsers is onderaan de dijk nabij Stoomgemaal) Vanaf het Stoomgemaal fietst de fietser onderaan de dijk mee met zijn loper tot aan het einde van de dijk, waar hij vervolgens omhoog gaat en de begeleiding kan voortzetten. Gaarne instructies van de parcoursmedewerkers opvolgen! De fietsers worden verzocht om op tijd bij het Stoomgemaal aanwezig te zijn!

Een dringend verzoek van het landbouwverkeer in de Eemnesserpolder: Zouden de begeleidende fietsers zo vriendelijk willen zijn om achter de lopers te fietsen? Zo kan het verkeer ongehinderd doorgang vinden. Automobilisten worden verzocht om de blauwe route te volgen om zo het verkeer zo vlot mogelijk te laten doorstromen. Let ook op waar er wel en niet geparkeerd mag worden. (er is een gratis parkeergarage in het centrum van Spakenburg) In voorgaande jaren zijn er namelijk bekeuringen uitgedeeld, wat wij ten zeerste betreuren. Ook omdat men via de 'Bonte Poort' naar Nijkerk ging met de auto. Dit is verboden gebied voor automobilisten. Rijd dus via de Nijkerkerweg.  

Fietser begeleiding

We adviseren elk team (estafette en duo) en elke sololoper die rond het Eemmeer lopen een eigen fietsbegeleiding mee te nemen.  Deze fietser geeft morele steun, voorziet de loper van water, en kan hulp bieden indien dit gewenst is. De fietser voegt zich bij de loper vanaf het Stoomgemaal. Zorg dat je als fietser voldoende water bij je hebt, iets met een zoutoplossing, wat sponzen of een natte doek  en een paraplu. De fietser voorziet de loper buiten de 12 waterposten indien nodig van water. Mocht je zien dat het te zwaar wordt voor de loper, houd hem dan nauwlettend in de gaten en laat hem wat langzamer lopen.

Zorg dat de fietsbegeleiding voldoende water bij zich heeft. Het water bij de waterposten is niet bedoeld om de flesjes te vullen. De waterposten voorzien de lopers van een glaasje water of sportdrank of een natte spons.