SPONSOREN EEMMEERLOOP 13 mei 2023

Parcours 50 KM


START

1.Spuiplein richting Hoekstraat.

2.Hoekstraat gaat over in Weikamp.

3.Bij kruising rechtsaf, daarna direct linksaf de Garnalenweg op.

4.Einde weg links aanhouden, omhoog, rechtsaf fietspad Oostdijk.

5.Dijk volgen tot aan de rivier de Laak.

6.Bij de Laak de dijk af, rechtsaf Laakpad volgen tot keerpunt.

7.Na keerpunt weer terug naar de Oostdijk en de weg vervolgen.

8.Dijk volgen. Bij stoomgemaal boven aan de dijk de weg vervolgen. (fietsers blijven onderaan de dijk!)

9.Bij Arkerweg/Zeedijk bovenlangs lopen.

Boven op de dijk: 1e wisselpunt

(Auto’s gaan vanaf punt 5 via Nijkerk naar punt 9. Vanaf punt 9 rechtdoor einde weg linksaf richting “Eemhof”).

10.Zeedijk volgen tot over ophaalbrug (Indien open via het sluisje weg vervolgen).

11.Na ophaalbrug links blijven lopen, Zeedijk volgen en net voor de rotonde linksaf de Berencampweg op.

12.Brug over Eemmeer. Fietspad naar links volgen. (Auto’s moeten over de brug rechtsaf richting “Eemhof”)

13.Einde fietspad, rechtdoor oversteken, rechtsaf fietspad langs het Eemmeer volgen.

14.Fietspad volgen tot 1,5 km voorbij “de Eemhof”. (Auto’s moeten via de provinciale weg)

15.Daar waar de auto’s bij het fietspad komen is het 2e wisselpunt.

Bij betonnen paaltje: 2e wisselpunt

(Auto’s moeten voor de brug naar rechts richting Huizen. Op drukke kruising bij verkeerslichten rechtsaf naar de 3e wissel).

16.Fietspad volgen tot Stichtse Brug.

17.Onder brug door direct rechtsaf fietspad omhoog volgen.

18.Bovenaan rechtsaf (wisselpunt 25 km bij windvlag). let op! 3e wisselpunt is 1.7 km verder.

Over de brug bij surfstrandje: 3e wisselpunt

19.Fietspad blijven volgen. Bij kruispunt, voor de stoplichten rechtsaf N527 Randweg Oost.

20.Bij verkeerslichten linksaf, N526 Blaricummerweg.

21.Linksaf Slotweg (onverhard), einde weg rechtsaf Gooyergracht Noord (onverhard)

22.Linksaf over viaduct A27 Stachouwerweg, einde weg rechtsaf Meentweg.

23.Rechtdoor Wakkerendijk volgen, linksaf Stammeweg.

24.2e weg rechtsaf Geerenweg, linksaf Kerkeweg, rechtsaf Eemweg blijven volgen door Eembrugge.

25.Einde weg linksaf ventweg Bisschopsweg.

Midden op de brug: 4e wisselpunt

26.Over brug linksaf (links blijven lopen i.v.m. verkeer).

27.Daarna gelijk links de dijk op en doorlopen tot einde. Bij Eemdijkerpad de dijk weer af.

28. Links blijven lopen en gewoon Eemdijk vervolgen richting de Westdijk.

29.Langs Eemmeer (Westdijk) weg volgen naar Spuiplein

FINISH!